Obchod

Všechny lahvičky s Bachovými esencemi vyrábíme vždy čerstvé a po konzultaci s Vámi.
Jedinou univerzální směsí je Rescue Remedy, v mém pojetí tedy KrizoVky, které pomohou na akutní stavy, například šok, náhlá změna, úzkost, panika. Ty můžete zakoupit ihned bez konzultace.